Silvestr Szabó - foto natura Silvestr Szabó - foto natura Silvestr Szabó - foto natura
Hřib žlutomasý (Xerocomus chrysenteron)
Penízovka sametonohá (Flammulina velutipes)
Šiškovec černý (Strobilomyces strobilaceus)
Šupinovka kostrbatá (Pholiota squarrosa)
zatím jsem neprovedl determinaci druhu